Haskoli Islands

Háskóli Íslands

Aðalsvarskjal

www.hi.is

Contact Info

Person
Email
Phone Number

Spurning Svarið
Er hjólastólaaðgengi inn og út úr byggingum skólans?
Er almennt hjólastólaaðgengi innan bygginga skólans?
Er jafnt og þétt undirlag án hæðarmunar á skólasvæðinu?
Eru breiðar dyr og hurðir fyrir hjólastóla, sem auðvelt er að opna á skólasvæðinu?
Eru breiðir gangar og snúningsstaðir fyrir hreyfihamlaða?
Eru innréttingar og búnaður í réttri hæð fyrir hjólastólanotendur?
Eru lyftur fyrir hreyfihamlaða til þess að komast á milli hæða?
Eru læstar lyftur í byggingum háskólans? Ef svarið er já vinsamlegast takið fram í útskýringum hvernig sé hægt að opna téðar lyftur og hverjir hafa aðgang að læstum lyftum. Nei
Eru lyftur opnar fyrir almenna notkun?
Er salernisaðstaða fyrir hreyfihamlaða á skólasvæðinu?
Eru bílastæði nálægt aðalinngangi bygginga?
Eru merkt bílastæði fyrir hreyfihamlaða nálægt aðalinngangi bygginga?
Er reglulegur snjómokstur á bílastæðum á skólalóð/við byggingar skólans?
Er reglulegur snjómokstur á göngustígum á skólasvæðinu?
Eru tröppur ávallt með handlistum beggja vegna?
Eru reglulegir hvíldarstaðir á gönguleiðum þar sem að hægt er að setjast niður? Nei
Eru hvíldarrými/herbergi fyrir nemendur sem vegna veikinda eða fötlunar þurfa á slíku að halda? Nei
Uppfylla rampar/skábrautir ákvæði byggingarreglugerðar um halla? (Sjá meðfylgjandi reglugerð efst á síðu)
Spurning Svarið
Geta nemendur nálgast glærur kennara á námsgagnasíðu á vegum skólans? Annað, Kennarar sjá sjálfir um að setja glærur á vefsvæði námskeiða. Kennarar eru hvattir til þess að gera það.
Geta nemendur nálgast hljóðupptökur af kennslustundum skólans? Annað, ekki eru allir tímar teknir upp, það fer eftir námsleiðum hvort slíkt sé gert.
Geta nemendur nálgast myndupptökur af kennslustundum skólans? Annað, ekki eru allir tímar teknir upp, það fer eftir námsleiðum hvort slíkt sé gert.
Geta nemendur óskað eftir að fá aðstoð glósuvinar í kennslustundum sem veitir aðstoð við að skrá niður glósur í tímum?
Geta nemendur fengið glósur á blindraletri?
Eru bækur á stafrænu formi fyrir tölvuþul í boði fyrir nemendur?
Eru góðir stólar í öllum kennslustofum, þar sem það á við? Annað – Þar sem óskað hefur verið eftir úrræðum er bætt úr því.
Eru borð fyrir alla nemendur í kennslustofum, þar sem það á við? Annað – Þar sem óskað hefur verið eftir úrræðum er bætt úr því.
Er möguleiki á upphækkun á borðum í kennslustofum? Annað – Þar sem óskað hefur verið eftir úrræðum er bætt úr því.
Hafa einstaklingar með lestrarörðugleika aðgengi að öllu starfi skólans án aðstoðar?  
Hafa einstaklingar með lestrarörðugleika möguleika á að hlusta á allt námsefni og upplýsingar? Annað, þ.e já varðandi námsefni (þ.e. hægt að aðlaga það að tölvuþul) en líklega nei varðandi upplýsingar (a.m.k. svo lengi sem ekki er tölvuþulur á vef HÍ)
Eru skýringamyndir til stuðnings við texta í öllu námsefni og upplýsingum? Annað- Námsefni er afar fjölbreytt og ekki hægt að svara fyrir námsefni í öllum námskeiðum. Kennarar eru hvattir til að hafa fjölbreytni í huga við val á námsefni og notast við fjölbreyttar aðferðir í kennslu til að mæta þörfum sem flestra, bæði fatlaðra og ófatlaðra nemenda.
Eru allar upplýsingar og fyrirmæli aðgengilegar á skýru og einföldu máli? Annað – Erfitt er að svara fyrir alla kennara og hvernig þeir koma upplýsingum og fyrirmælum á framfæri. Reynt er eftir fremsta megni að hafa allt efni á vefjum háskólans einfalt og skýrt og auðfinnanlegt.
Hafa allir heyrnarskertir og/eða heyrnarlausir einstaklingar aðgengi að starfsemi skólans?
Hafa heyrnarskertir og heyrnlausir einstaklingar afnot að tónmöskva í kennslustundum?
Eru tölvur með sérhæfðum búnaði fyrir blinda og sjónskerta til staðar?
Spurning Svarið
Hafa nemendur kost á lengri próftíma
Geta nemendur óskað eftir að taka próf í rólegum aðstæðum þar sem fáir nemendur deila próftökustað
Geta nemendur sótt eftir því að fá ritara í prófum
Geta nemendur fengið hvíld innan prófs án skerðingar próftíma
Er í boði að taka öll próf í tölvu
Er í boði að taka próf í tölvu með stafsetningarforriti? Annað, slíkt er innbyggt í Word en erum ekki með sérstakt forrit.
Er í boði að taka öll próf munnlega Annað, slíkt úrræði er háð samþykki kennara/deildar.
Geta nemendur fengið stækkuð prófblöð
Geta nemendur fengið stækkað letur á prófblöðum
Geta nemendur fengið lituð prófblöð
Geta nemendur fengið próf á blindraletri?
Spurning Svarið
Býður skólinn upp á niðurgreidda sálfræðiþjónustu?
Býður skólinn upp á ókeypis sálfræðiþjónustu?
Er möguleiki á stuðningsviðtali hjá starfsmanni skólans, t.d. hjá námsráðgjafa?
Hefur skólinn táknmálstúlk fyrir nemendur? Annað: Skólinn er ekki með táknmálstúlk en skólinn greiðir fyrir og skipuleggur túlkaþjónustu fyrir þá nemendur sem þurfa á því að halda.
Hefur skólinn rittúlk fyrir nemendur? Annað: Skólinn er ekki með rittúlk en skólinn greiðir fyrir og skipuleggur þjónustu rittúlks fyrir þá nemendur sem þurfa á því að halda.
Er prófkvíðanámskeið í boði fyrir nemendur á vegum skólans?
Er námskeið varðandi námstækni í boði fyrir nemendur á vegum skólans?
Býður skólinn upp á annars konar hjálparnámskeið?
Spurning Svarið
Eru stúdentagarðar í göngufæri við skólann?
Eru stúdentaíbúðir í færi með almenningssamgöngum?
Eru stúdentaíbúðir í færi með einkabíl?
Eru sérútbúnar íbúðir fyrir fatlaða á stúdentagörðum skólans? Já – (Á stúdentagörðum er 54 leigueiningar sem eru hannaðar fyrir fatlaða).
Spurning Svarið
Veitir skólinn upplýsingar um réttindi allra nemenda?
Eru upplýsingar um réttindi nemenda á heimasíðu skólans?
Er starfsmaður/starfsmenn í skólanum með upplýsingar á færi varðandi rétt nemenda?
Benda starfsmenn (t.d. náms- eða starfsráðgjafar) skólans nemendum á Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks? Já, í samningum um sértæk úrræði og í öllum kynningum sem við höldum um sértæk úrræði kemur fram að verklagsreglur HÍ um sértæk úrræði í námi byggi á Samningum (og landslögum).
Benda starfsmenn skólans fötluðu fólki á réttindi sem það hefur hjá Öryrkjabandalaginu og öðrum sambærilegum samtökum? Nei, Náms og starfsráðgjöf gerir þetta ekki og telur sig ekki hafa forsendur til þess. Náms og starfsráðgjöf bendir á t.d. félagsráðgjafa hjá Félagsþjónustunni til að fá upplýsingar um réttindi.
Back to Top