Háskólinn á Akureyri

Háskólinn á Akureyri

Háskólinn á Akureyri ríkisháskóli sem er með starfsemi sína á Akureyri en rekur þó víðtækt fjarnám.

www.unak.is/

www.unak.is/is/nemandinn/thjonusta/bjargir

Sólveig Elín Þórhallsdóttir – Formaður jafnréttisráðs HA

solveigelin@unak.is
460 8674

Spurning Svarið
Er hjólastólaaðgengi inn og út úr byggingum skólans?
Er almennt hjólastólaaðgengi innan bygginga skólans?
Er jafnt og þétt undirlag án hæðarmunar á skólasvæðinu? Skil ekki spurninguna Annað/útskýring
Eru breiðar dyr og hurðir fyrir hjólastóla, sem auðvelt er að opna á skólasvæðinu? Já, Þannig hurðir eru ekki alls staðar en eru eigi að síður til staðar. Sagði því já við þessari spurningu.
Eru breiðir gangar og snúningsstaðir fyrir hreyfihamlaða?
Eru innréttingar og búnaður í réttri hæð fyrir hjólastólanotendur?
Eru lyftur fyrir hreyfihamlaða til þess að komast á milli hæða?
Eru læstar lyftur í byggingum háskólans? Ef svarið er já vinsamlegast takið fram í útskýringum hvernig sé hægt að opna téðar lyftur og hverjir hafa aðgang að læstum lyftum. Nei
Eru lyftur opnar fyrir almenna notkun?
Er salernisaðstaða fyrir hreyfihamlaða á skólasvæðinu?
Eru bílastæði nálægt aðalinngangi bygginga?
Eru merkt bílastæði fyrir hreyfihamlaða nálægt aðalinngangi bygginga?
Er reglulegur snjómokstur á bílastæðum á skólalóð/við byggingar skólans?
Er reglulegur snjómokstur á göngustígum á skólasvæðinu?
Eru tröppur ávallt með handlistum beggja vegna? Nei
Eru reglulegir hvíldarstaðir á gönguleiðum þar sem að hægt er að setjast niður?
Eru hvíldarrými/herbergi fyrir nemendur sem vegna veikinda eða fötlunar þurfa á slíku að halda? Nei
Uppfylla rampar/skábrautir ákvæði byggingarreglugerðar um halla? (Sjá meðfylgjandi reglugerð efst á síðu)
Spurning Svarið
Geta nemendur nálgast glærur kennara á námsgagnasíðu á vegum skólans?
Geta nemendur nálgast hljóðupptökur af kennslustundum skólans?
Geta nemendur nálgast myndupptökur af kennslustundum skólans? Skil ekki spurninguna Annað/útskýring
Geta nemendur óskað eftir að fá aðstoð glósuvinar í kennslustundum sem veitir aðstoð við að skrá niður glósur í tímum? Í einhverjum tilfellum er það hægt – ekki öllum og líklega fæstum. Annað/útskýring
Geta nemendur fengið glósur á blindraletri? Það hefur ekki reynt á það fram að þessu í þessum skóla
Eru bækur á stafrænu formi fyrir tölvuþul í boði fyrir nemendur? Já, Í einhverjum tilfellum er það í boði – ekki alltaf og ekki í öllum tilfellum.
Eru góðir stólar í öllum kennslustofum, þar sem það á við?
Eru borð fyrir alla nemendur í kennslustofum, þar sem það á við?
Er möguleiki á upphækkun á borðum í kennslustofum? Nei
Hafa einstaklingar með lestrarörðugleika aðgengi að öllu starfi skólans án aðstoðar?
Hafa einstaklingar með lestrarörðugleika möguleika á að hlusta á allt námsefni og upplýsingar? Nei
Eru skýringamyndir til stuðnings við texta í öllu námsefni og upplýsingum? Nei
Eru allar upplýsingar og fyrirmæli aðgengilegar á skýru og einföldu máli? Get ekki svarað því. Það er ekki gott að hafa yfirsýn yfir allt efni sem allir kennarar láta frá sér í 2000 nemenda skóla.
Hafa allir heyrnarskertir og/eða heyrnarlausir einstaklingar aðgengi að starfsemi skólans?
Hafa heyrnarskertir og heyrnlausir einstaklingar afnot að tónmöskva í kennslustundum? Nei, Það er ekki notaður tónmöskvi hér í skólanum – við eum með hátalarakerfi í stórum kennslustofum.
Eru tölvur með sérhæfðum búnaði fyrir blinda og sjónskerta til staðar? Nei, Það eru nánast engar tölvur sem eru í notkun fyirr nemendur á vegum skólans – þau nota sínar eigin. En þær fáu sem eru til notkunnar eru ekki með slíkum búnaði.
Spurning Svarið
Hafa nemendur kost á lengri próftíma
Geta nemendur óskað eftir að taka próf í rólegum aðstæðum þar sem fáir nemendur deila próftökustað
Geta nemendur sótt eftir því að fá ritara í prófum
Geta nemendur fengið hvíld innan prófs án skerðingar próftíma
Er í boði að taka öll próf í tölvu
Er í boði að taka próf í tölvu með stafsetningarforriti? Nei
Er í boði að taka öll próf munnlega
Geta nemendur fengið stækkuð prófblöð
Geta nemendur fengið stækkað letur á prófblöðum
Geta nemendur fengið lituð prófblöð
Geta nemendur fengið próf á blindraletri? Það hefur ekki reynt á það og líklega myndu aðraðr leiðir vera í boði, t.d. að fá aðstoðarmanneskju í prófi.
Spurning Svarið
Býður skólinn upp á niðurgreidda sálfræðiþjónustu? Nei
Býður skólinn upp á ókeypis sálfræðiþjónustu? Nei
Er möguleiki á stuðningsviðtali hjá starfsmanni skólans, t.d. hjá námsráðgjafa?
Hefur skólinn táknmálstúlk fyrir nemendur? Nei, Það er hægt að sækja þannig þjónustu í gegnum vefinn – en hún er ekki tilstaðar hér á staðnum.
Hefur skólinn rittúlk fyrir nemendur?
Er prófkvíðanámskeið í boði fyrir nemendur á vegum skólans?
Er námskeið varðandi námstækni í boði fyrir nemendur á vegum skólans?
Býður skólinn upp á annars konar hjálparnámskeið?
Spurning Svarið
Eru stúdentagarðar í göngufæri við skólann?
Eru stúdentaíbúðir í færi með almenningssamgöngum?
Eru stúdentaíbúðir í færi með einkabíl?
Eru sérútbúnar íbúðir fyrir fatlaða á stúdentagörðum skólans?
Spurning Svarið
Veitir skólinn upplýsingar um réttindi allra nemenda?
Eru upplýsingar um réttindi nemenda á heimasíðu skólans?
Er starfsmaður/starfsmenn í skólanum með upplýsingar á færi varðandi rétt nemenda?
Benda starfsmenn (t.d. náms- eða starfsráðgjafar) skólans nemendum á Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks? Það er ekki sérstaklega farið yfir þann samning né aðra samninga sem varða réttindi fatlaðs fólks en stefna skólans um jafnt aðgengi að námi er m.a. byggð á þeim samningi
Benda starfsmenn skólans fötluðu fólki á réttindi sem það hefur hjá Öryrkjabandalaginu og öðrum sambærilegum samtökum? Það er ekki sérstaklega farið yfir það né aðra sértæka þætti sem varða réttindi fatlaðs fólks en stefna skólans um jafnt aðgengi að námi er m.a. byggð á samningum og skráðu réttindum sem um þann málaflokk fjalla
Back to Top