Haskoli Rekjavik

Háskólinn í Reykjavík

Háskólinn í Reykjavík rekur starfssemi sína í Reykjavík. Áhersla er lögð á fjölbreyttar kennslu- og námsmatsaðferðir, raunhæf verkefni, virka þátttöku nemenda og tengsl námsins við atvinnulíf og samfélag.

www.ru.is

Contact Info

Gréta Matthíasdóttir – Forstöðukona náms- og starfsráðgjafar
gretam@ru.is
5996306

Spurning Svarið
Er hjólastólaaðgengi inn og út úr byggingum skólans?
Er almennt hjólastólaaðgengi innan bygginga skólans?
Er jafnt og þétt undirlag án hæðarmunar á skólasvæðinu?
Eru breiðar dyr og hurðir fyrir hjólastóla, sem auðvelt er að opna á skólasvæðinu?
Eru breiðir gangar og snúningsstaðir fyrir hreyfihamlaða?
Eru innréttingar og búnaður í réttri hæð fyrir hjólastólanotendur?
Eru lyftur fyrir hreyfihamlaða til þess að komast á milli hæða?
Eru læstar lyftur í byggingum háskólans? Ef svarið er já vinsamlegast takið fram í útskýringum hvernig sé hægt að opna téðar lyftur og hverjir hafa aðgang að læstum lyftum. Nei
Eru lyftur opnar fyrir almenna notkun?
Er salernisaðstaða fyrir hreyfihamlaða á skólasvæðinu?
Eru bílastæði nálægt aðalinngangi bygginga?
Eru merkt bílastæði fyrir hreyfihamlaða nálægt aðalinngangi bygginga?
Er reglulegur snjómokstur á bílastæðum á skólalóð/við byggingar skólans?
Er reglulegur snjómokstur á göngustígum á skólasvæðinu?
Eru tröppur ávallt með handlistum beggja vegna?
Eru reglulegir hvíldarstaðir á gönguleiðum þar sem að hægt er að setjast niður?
Eru hvíldarrými/herbergi fyrir nemendur sem vegna veikinda eða fötlunar þurfa á slíku að halda? Já, Innan skólans er hugleiðsluherbergi fyrir nemendur, þar eru reglulega hugleiðslustundir en þess á milli er nemendum frjálst að nýta herbergið til iðkunar og/eða slökunar.
Uppfylla rampar/skábrautir ákvæði byggingarreglugerðar um halla? (Sjá meðfylgjandi reglugerð efst á síðu)
Spurning Svarið
Geta nemendur nálgast glærur kennara á námsgagnasíðu á vegum skólans?
Geta nemendur nálgast hljóðupptökur af kennslustundum skólans? Já, Í sumum deildum eru fyrirlestrar teknir upp, nemendur geta annars með leyfi kennara tekið upp fyrirlestra.
Geta nemendur nálgast myndupptökur af kennslustundum skólans? Í sumum deildum eru fyrirlestrar aðgengilegir á netinu.
Geta nemendur óskað eftir að fá aðstoð glósuvinar í kennslustundum sem veitir aðstoð við að skrá niður glósur í tímum?
Geta nemendur fengið glósur á blindraletri? Þjónusta við blinda/sjónskerta nemendur er unnin í samstarfi við Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda. Metin er hverju sinni þjónustuþörf viðkomandi nemanda og brugðist við því.
Eru bækur á stafrænu formi fyrir tölvuþul í boði fyrir nemendur? Já. Ef bókin er ekki aðgengileg á rafrænu formi, þá skannar skólinn bókina fyrir nemendur, þeim að kostnaðarlausu.
Eru góðir stólar í öllum kennslustofum, þar sem það á við? Já. Nemendur geta óskað eftir betri stól sem er þá merktur viðkomandi nemanda.
Eru borð fyrir alla nemendur í kennslustofum, þar sem það á við?
Er möguleiki á upphækkun á borðum í kennslustofum? Já. Hægt er að óska eftir því sérstaklega ef fötlun viðkomandi er þess eðlis.
Hafa einstaklingar með lestrarörðugleika aðgengi að öllu starfi skólans án aðstoðar?
Hafa einstaklingar með lestrarörðugleika möguleika á að hlusta á allt námsefni og upplýsingar? Já. Nemendur geta óskað eftir því að fá próf lesin inn á diktafón auk þess sem þeim stendur til boða að fá námsefnið á rafrænu formi. Á bókasafni eru tölvur með tölvuþul.
Eru skýringamyndir til stuðnings við texta í öllu námsefni og upplýsingum? Nei
Eru allar upplýsingar og fyrirmæli aðgengilegar á skýru og einföldu máli?
Hafa allir heyrnarskertir og/eða heyrnarlausir einstaklingar aðgengi að starfsemi skólans?
Hafa heyrnarskertir og heyrnlausir einstaklingar afnot að tónmöskva í kennslustundum? Já ef þess er óskað.
Eru tölvur með sérhæfðum búnaði fyrir blinda og sjónskerta til staðar?
Spurning Svarið
Hafa nemendur kost á lengri próftíma Já. Nemendur fá 15 mín aukalega fyrir hverja klst. Lengri próftími umfram þann tíma er veittur ef fötlun viðkomandi er þess eðlis.
Geta nemendur óskað eftir að taka próf í rólegum aðstæðum þar sem fáir nemendur deila próftökustað Já. Nemendur geta tekið próf í sérstofu sem er heldur fámennari en almenn prófstofa.
Geta nemendur sótt eftir því að fá ritara í prófum Já. Ef nemandi getur ekki nýtt sér tölvu eða annan sértækan búnað, þá getur hann sótt um ritara í prófum.
Geta nemendur fengið hvíld innan prófs án skerðingar próftíma Já. Nemandi getur fengið hvíld innan prófs án skerðingar á próftíma ef fötlun viðkomandi er þess eðlis.
Er í boði að taka öll próf í tölvu
Er í boði að taka próf í tölvu með stafsetningarforriti?
Er í boði að taka öll próf munnlega Nei. Sum námskeið eru þannig uppbyggð að ekki er mögulegt að taka munnlegt próf.
Geta nemendur fengið stækkuð prófblöð
Geta nemendur fengið stækkað letur á prófblöðum
Geta nemendur fengið lituð prófblöð
Geta nemendur fengið próf á blindraletri? Já. Þjónusta við blinda/sjónskerta nemendur er unnin í samstarfi við Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda. Metin er hverju sinni þjónustuþörf viðkomandi nemanda og brugðist við því.
Spurning Svarið
Býður skólinn upp á niðurgreidda sálfræðiþjónustu? Já. Nemendur geta hitt sálfræðing innan skólans þeim að kostnaðarlausu. Í því felst sálfræðiviðtal og sex vikna hópmeðferð við þunglyndi og kvíða fyrir þá nemendur sem þess óska. Þjónustan er veitt af sálfræðisviði HR í samstarfi við náms- og starfsráðgjöf háskólans.
Býður skólinn upp á ókeypis sálfræðiþjónustu? Já. Nemendur geta hitt sálfræðing innan skólans þeim að kostnaðarlausu. Í því felst sálfræðiviðtal og sex vikna hópmeðferð við þunglyndi og kvíða fyrir þá nemendur sem þess óska. Þjónustan er veitt af sálfræðisviði HR í samstarfi við náms- og starfsráðgjöf háskólans.
Er möguleiki á stuðningsviðtali hjá starfsmanni skólans, t.d. hjá námsráðgjafa? Já. Opnir viðtalstímar hjá náms- og starfsráðgjöfum eru alla virka daga milli 13:30 – 15:30 (nema föstudaga). Nemendur geta einnig bókað viðtal utan þess tíma.
Hefur skólinn táknmálstúlk fyrir nemendur? Nei
Hefur skólinn rittúlk fyrir nemendur? Nei
Er prófkvíðanámskeið í boði fyrir nemendur á vegum skólans? Já. Í boði er sálfræðiviðtal og sex vikna hópmeðferð við þunglyndi og kvíða fyrir þá nemendur sem þess óska. Þjónustan er veitt af sálfræðisviði HR í samstarfi við náms- og starfsráðgjöf háskólans. Einnig eru fyrirlestrar á vegum náms- og starfsráðgjafa um próftöku og prófkvíða auk þess sem nemendum gefst kostur á einstaklingsráðgjöf.
Er námskeið varðandi námstækni í boði fyrir nemendur á vegum skólans? Já. Skólinn býður upp á fyrirlestra um tímastjórnun, námstækni ofl. er viðkemur því að stunda háskólanám.
Býður skólinn upp á annars konar hjálparnámskeið? Já. Stuðningshópur fyrir nemendur með AD(H)D.
Spurning Svarið
Eru stúdentagarðar í göngufæri við skólann? Byrjað verður á byggingu stúdentaíbúða haust 2018, fyrsta áfanga sem eru 120 íbúðareiningar. Íbúðirnar verða staðsettar í Öskjuhlíð.
Eru stúdentaíbúðir í færi með almenningssamgöngum? Byrjað verður á byggingu stúdentaíbúða haust 2018, fyrsta áfanga sem eru 120 íbúðareiningar. Íbúðirnar verða staðsettar í Öskjuhlíð.
Eru stúdentaíbúðir í færi með einkabíl? Byrjað verður á byggingu stúdentaíbúða haust 2018, fyrsta áfanga sem eru 120 íbúðareiningar. Íbúðirnar verða staðsettar í Öskjuhlíð.
Eru sérútbúnar íbúðir fyrir fatlaða á stúdentagörðum skólans? Byrjað verður á byggingu stúdentaíbúða haust 2018, fyrsta áfanga sem eru 120 íbúðareiningar. Íbúðirnar verða staðsettar í Öskjuhlíð.
Spurning Svarið
Veitir skólinn upplýsingar um réttindi allra nemenda?
Eru upplýsingar um réttindi nemenda á heimasíðu skólans?
Er starfsmaður/starfsmenn í skólanum með upplýsingar á færi varðandi rétt nemenda?
Benda starfsmenn (t.d. náms- eða starfsráðgjafar) skólans nemendum á Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks? Já ef við á.
Benda starfsmenn skólans fötluðu fólki á réttindi sem það hefur hjá Öryrkjabandalaginu og öðrum sambærilegum samtökum? Já ef við á.
Back to Top