Hér má finna stofnanir og félagasamtök sem snúa að því að styðja fólk með ýmist fatlanir, raskanir og sértæka námsörðugleika. Ekki hika við að skilja eftir athugasemdir að fleiri samtökum á Réttindaspjallinu.

ADHD samtökin www.adhd.is

Markmið ADHD samtakanna er að börn og fullorðnir með athyglisbrest, ofvirkni og skyldar raskanir mæti skilningi alls staðar í samfélaginu og fái þjónustu sem stuðlar að félagslegri aðlögun þeirra, möguleikum í námi og starfi og almennt bættum lífsgæðum.

Hjá samtökunum má finna upplýsingar og fræðsluefni um AD(H)D. Þar er jafnframt hægt að skrá sig á hjálpleg námskeið, t.d. námskeiðið „Taktu stjórnina“ fyrir fullorðna með ADHD.

Blindrafélagið www.blind.is

Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, er samfélagslegt afl  – mannréttindasamtök og hlutverk þess er að stuðla að því að blindir og sjónskertir einstaklingar geti lifað sjálfstæðu og innihaldsríku lífi og séu ábyrgir og virkir samfélagsþegnar.

Hjá félaginu má finn alls kyns þjónustu og fræðslu, t.d. kynning á Dóru og Karli, íslensku talgervilsröddunum. Þar má jafnframt finna tæknilegar upplýsingar og ýmsar hjálplegar vörur í vefverslun þeirra.

Einhverfusamtökin  einhverfa.is

Starfsemi félagsins hefur að mestu beinst að því að bæta þjónustu við einhverfa og því sem tengist einhverfurófinu . Mikil áhersla hefur verið lögð á að taka virkan þátt í mótun þjónustu fyrir það fólk. Jafnframt eru samtökin vettvangur fyrir gagnkvæman stuðning einhverfra, aðstandenda og allra þeirra sem bera hag þeirra fyrir brjósti.

Hjá samtökunum má finna upplýsingar og fræðslu um einhverfu ásamt reynslusögum fólks. Þar má finna réttindi einhverfs fólks, þjálfunarleiðir og hópastarf.

Félag heyrnarlausra www.deaf.is

Hjá félaginu má finna upplýsingar og fræðslu um heyrnarleysi, þar á meðal réttindi. Jafnframt má finna upplýsingar um viðburði á vegum félagsins.

Félag lesblindra www.fli.is/index.php

Hjá félagsinu má finna upplýsingar og fræðsluefni um félagið. Jafnframt má finna ýmislegt gagnlegt á netinu s.s. http://www.lynda.com/, svo sem mákennslumyndbönd um allt milli himins og jarðar, s.s. að læra á hugbúnað, hvernig er hægt að bæta sig í að taka ljósmyndir, auka lestrarhraða og margt fleira. Einnig má finna upplýsingar  um tæknilega aðstoð.

Fjölmennt: Símenntunar- og þekkingarmiðstöð www.fjolmennt.is

Símenntunarstöðin er ætluð fyrir fatlað fólk að leita sér ráðgjafar og sækja ýmis konar námskeið. Má þar nefna heimilisfræði, handverk og myndlist, tónlist, tölvur, leiklist, íþróttir, sjálfstyrkingu, heilsubraut, ökunám- fræðilegur hluti og fleira.

Geðhjálp gedhjalp.is

Tilgangur hagsmunasamtakanna Geðhjálpar er að bæta hag þeirra sem eiga við geðræn vandamál að stríða svo og aðstandendur þeirra. Þar má finna fræðslu, m.a. um hvert er hægt að leita og réttindi fólks með geðræna erfiðleika, sjálfshjálparhópa og tenglar inn á ýmiss konar hjálplegt efni.

Gigtarfélag Íslands www.gigt.is

Markmið félagsins er að auka lífsgæði fólks með gigtarsjúkdóma sem og þeirra sem eiga á hættu að fá þá. Hjá félaginu má finna upplýsingar um þjónustu, fræðslu, ráðgjöf, réttindi, hópþjálfun, fræðsluerindi, sjúkraþjálfun og fleira gagnlegt.

Gott aðgengi: Access Iceland hwww.gottadgengi.is

Gott aðgengi inniheldur Aðgengismerkjakerfi sem stefnir að því að verða heilstætt upplýsinganet um aðgengi allra að mannvirkjum. Þar er leitarvél þar sem upplýsingar eru um aðgengilegar ferðir, ráðstefnusali, útivistarsvæði og mismunandi viðburði, svæði fyrir Íslendinga og erlenda gesti. Einnig til að hjálpa fólki að kortleggja ferðir sínar um Íslandi, með tilliti til aðgengis, á einfaldan hátt, t.d. gistimöguleika, mátíðir og skoðanaferðir hringinn í kringum landið.

Heilaheill heilaheill.is

Markmið félagsins er að vinna að velferðar- og hagsmunamálum þeirra sem fengið hafa slag (heilablóðfall). Hjá félaginu er starfrækt ráðgjafar og upplýsingaþjónusta sem stuðlar að fræðslu.

Hringsjá hringsja.is

Hringsjá er náms- og starfsendurhæfing fyrir fólk sem vill komast aftur út á vinnumarkað eftir hlé vegna sjúkdóma, slysa eða annarra áfalla. Hjá félaginu má fá ráðgjöf, stuðning og sækja námskeið, svosem; Úr frestun í framkvæmd, Í FÓKUS- að ná fram því besta með ADHD, sjálfstyrking, minnistækni, tölvur og fleira.

Hugarafl http://www.hugarafl.is

Hugarafl er félag fyrir fólk með geðræna erfiðleika. Hjá félaginu er hægt að nálgast fræðsluefni og upplýsingar um hópastarf.

Hjá Hugarafli er hægt að sækja sér samfélagsleg geðþjónustu þar sem teymi fagfólks og notenda sinnir batahvetjandi stuðningi, svo sem með viðtölum, fjölskyldufundum, hópastarfi og fleira.

Janus http://janus.is

Janus er starfsendurhæfing þar sem markmið starfseminnar er að aðstoða fólk við að komast á vinnumarkað og fyrirbyggja varanlega örorku. Mögulegt er að velja á milli 5 endurhæfingabrauta: Skólabraut, Heilsubraut, Iðjubraut, Vinnubraut og Einstaklingsbraut. Jafnframt er hægt að sækja hópmeðferð við félagsfælni, fjármálanámskeið og fleira. Einstaklingum er boðið upp á einstaklingsviðtöl og kynningarfundi.

MS-félagið  www.msfelag.is

Markmið félagsins er að vinna að velferð þeirra sem haldnir eru MS-sjúkdómnum með því að veita þeim og aðstandendum þeirra stuðning og stuðla að öflugri félags- og fræðslustarfsemi.

SEM samtökin www.sem.is

SEM eru samtök endurhæfðra mænuskaddaðra. Markmið félagsins eru að efla samhjálp mænuskaddaðra, vinna að auknum réttindum þeirra og bættri aðstöðu í þjóðfélaginu. Samtökin veita fræðslu, fundi, styrki og bjóða upp á skemmtanir.

Sjálfsbjörg www.sjalfsbjorg.is

Sjálfsbjörg er Landssamband fatlaðs fólks. Hjá samtökunum má sjá yfirlit yfir réttindi, þjónustu og aðstoð sem auðveldar sjálfstætt líf. Á vefsíðu Þekkingarmiðstöðvar Sjálfsbjargar: http://www.thekkingarmidstod.is/ má finna fræðsla og ábendingar, meðal annars um atvinnu/menntun, tómstundir, réttindi, aðgengi, velferð og fleira.

Tölvumiðstöð fatlaðs fólks www.tmf.is

Tölvumiðstöðin er sjálfstæð stofnun þar sem boðið er upp á ráðgjöf, fræðslu og námskeið á sviði upplýsingatækni. Miðstöðin býður upp á margs konar námskeið svo sem: Tölvan sem verkfæri, iPad í námi, kennsla á talgervla og fleira.

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga  http://www.midstod.is/

Miðstöðin veitir ráðgjöf og þjónustu í tengslum við blindu, sjónskerðingu og daufblindu. Jafnframt veiti hún fræðsluefni og upplýsingar um réttindi, námskeið og vinnusmiðjur.

Örtækni www.ortaekni.is/hug-og-velbunadur

Hjá Örtækni er hægt að fá kynningu á hug- og vélbúnaði fyrir fatlað fólk. Markmið Örtækni er að veita fólki með fötlun tímabundna starfsþjálfun og/eða vinnu til frambúðar. Þjóna fötluðum með sölu og þjónustu á hjálparbúnaði fyrir fatlaða.